میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن

به رنجـــهای زندگی هم دل بست

و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست.

میلادتو معراج دستهای من است

وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم.

امیدوارم هر روز برایت رویایی باشد دردست نه دوردست عشقی باشد دردل

نه درسر و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمره گی.

پنجمین زادروزت مبارک بزرگ مردِ کوچکم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 20:54  توسط مامان و بابا  |